Maimuna Abdullahi

Möt Maimuna Abdullahi, socionom som håller på att doktorera i socialt arbete och som också jobbar som frilansskribent.

Våren 2018 blev Maimuna Abdullahi och hennes kollega, debattören Fatima Doubakil, stoppade från att delta i ett panelsamtal som skulle handla om dokumentärfilmen Burka Songs 2.0 av Hanna Högstedt. (Samtalet som skulle ägt rum curerades av Hanna Högstedt och filmens producent Archana Khanna.)

Visningen av filmen stoppades också och det var stadsledningskontoret i Göteborg som, trots principen om armlängds avstånd, ställde in det här evenemanget. Förklaringen dom gav var att arrangemanget var för ensidigt.

Dåvarande kommunalrådet i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, försvarade beslutet genom att kalla Maimuna och Fatima för extremister vilket ledde till att de utsattes för hat och hot och hamnade mitt i ett drev. De beslöt då att åtala Ann-Sofie Hermansson för förtal, vilket ledde till en mycket uppmärksammad rättegång 2021 som avslutades med en friande dom.

Programledare och samtalspartner: Nasim Aghili

Producent: Malin Holgersson

Vinjett: Hampus Norén och Sara Parkman

Inspelat inför livepublik på konsthallen Blå Stället i Angered den 21 juni 2023.