Utställningen

Hösten 2022 öppnar Ful en mobil konsthall/utställningsplats på hjul, som kommer åka till ett flertal svenska städer under sex till nio månader. Utställningen parkerar på platser där många henniskor passerar. Konstnärer bjuds in att göra konstnärlig frihet i en utställning som byggs på och som också blir en plats för programläggning där samtal, workshops och möten uppstår. Konstnärerna som bjuds in kommer vara både de som bor och verkar på platsen och de som arbetar nationellt och internationellt. Det de har gemensamt är att alla har erfarenhet av att ha fått sin konstnärliga frihet inskränkt eller intresserat sig för att undersöka den konstnärliga frihetens gränser. Genom att utställningen förflyttas genom landet och pågår under så pass lång tid, kan vi följa samtidiga händelser i relation till armlängds avstånd och begränsningar i konstnärlig frihet.

Tillsammans med de inbjudna konstnärerna och alla som besöker utställningen och på olika sätt tar del av den, kommer vi skapa en mångfald av gestaltningar som i sin tur möjliggör mötesplatser och samtal. Vi kommer även att bjuda in forskare, experter av olika slag, aktivister eller andra lämpliga gäster som kan fördjupa samtalet utifrån andra ingångar än konsten. Allt kommer att ske i eller kring utställningsplatsen, dvs i offentliga rummet och kunna nås av förbipasserande och utan kostnad.

Bilder från när konstgruppen Ful tidigare gjort utställningar och curerat samt deltagit i samtal och workshops på bl a Göteborgs Konsthall, Konsthall C i Stockholm, Malmöfestivalen och Kampnagel i Hamburg.

FacebookInstagramYouTube